Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540222718-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
10-228 Olsztyn
Ulica
Al. Wojska Polskiego
Nr telefonu
+48 (89) 5398240
Email
przetargi@poliklinika.net
Strona www
https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540222718-N-2019 z dnia 18-10-2019 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 608600-N-2019
Data: 14/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 51002236600000, ul. Al. Wojska Polskiego  37, 10-228  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48 (89) 5398240, e-mail przetargi@poliklinika.net, faks +48 (89)5269156.
Adres strony internetowej (url): https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-22, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-24, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: