Ogłoszenie

"Utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z barierami drogowymi i ich dostarczeniem oraz montażem lub demontażem na drogach...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540225919-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-808 Warszawa
Ulica
ul. Mińska
Nr telefonu
22 2092500, 22 2092360
Email
awiercioch@gddkia.gov.pl
Strona www
www.gddkia.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540225919-N-2019 z dnia 22-10-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 603354-N-2019
Data: 30/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 17511575001080, ul. ul. Mińska  25, 03-808  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 2092500, 22 2092360, e-mail awiercioch@gddkia.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.gddkia.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-15, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-05, godzina: 11:30

 
drukuj ogłoszenie