Ogłoszenie

Remont leśniczówki Leśnictwa Grabownica w Kuźnicy Czeszyckiej

dolnośląskie, Milicz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540225108-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
56-300 Milicz
Ulica
ul. Trzebnicka
Nr telefonu
071 3809301, 302, 303
Email
biuro.milicz@wroclaw.lasy.gov.pl
Strona www
www.wroclaw.lasy.gov.pl/milicz

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540225108-N-2019 z dnia 22-10-2019 r.
Milicz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 608911-N-2019
Data: 11/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, Krajowy numer identyfikacyjny 93102402000000, ul. ul. Trzebnicka  18, 56-300  Milicz, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3809301, 302, 303, e-mail biuro.milicz@wroclaw.lasy.gov.pl, faks 713 840 344.
Adres strony internetowej (url): www.wroclaw.lasy.gov.pl/milicz
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6)
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-28, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-31, godzina: 09:00,

 
drukuj ogłoszenie