Ogłoszenie

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540225066-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-411 Wrocław
Ulica
ul. Wybrzeże J. Słowackiego
Nr telefonu
+48717769643
Email
zamowienia.publiczne@umwd.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540225066-N-2019 z dnia 22-10-2019 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 610040-N-2019
Data: 2019-10-15
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 93195038200000, ul. ul. Wybrzeże J. Słowackiego  12-14, 50-411  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48717769643, e-mail zamowienia.publiczne@umwd.pl, faks +48717769141.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-23, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-25, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część 1-pkt 5) Kryteria oceny ofert:
W ogłoszeniu jest: 5) Kryteria oceny ofert: Cena:40, Termin dostawy:60
W ogłoszeniu powinno być: 5) Kryteria oceny ofert: Cena:60, Termin dostawy:40

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część 2-pkt 5) Kryteria oceny ofert:
W ogłoszeniu jest: 5) Kryteria oceny ofert: Cena:40, Termin dostawy:60
W ogłoszeniu powinno być: 5) Kryteria oceny ofert: Cena:60, Termin dostawy:40

 
drukuj ogłoszenie