Ogłoszenie

mazowieckie, Błonie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540238807-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
05-870 Błonie
Ulica
Rynek
Nr telefonu
022 7253004, 7253006
Email
zamowienia.publiczne@um.blonie.pl
Strona www
www.bip.blonie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540238807-N-2019 z dnia 06-11-2019 r.
Błonie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 611333-N-2019
Data: 17/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Błonie, Krajowy numer identyfikacyjny 13271230000000, ul. Rynek  6, 05-870  Błonie, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 7253004, 7253006, e-mail zamowienia.publiczne@um.blonie.pl, faks 227 253 067.
Adres strony internetowej (url): www.bip.blonie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-13, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-26, godzina: 11:00

 
drukuj ogłoszenie