Ogłoszenie

małopolskie, Dąbrowa Tarnowska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540239327-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Warszawska
Nr telefonu
146 422 500
Email
zarzad.drogowy.dt@poczta.fm
Strona www
https://bip.malopolska.pl/zdwdtarnowskiej

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540239327-N-2019 z dnia 07-11-2019 r.
Dąbrowa Tarnowska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510236888-N-2019
Data: 05/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 85166528400000, ul. ul. Warszawska  48, 33-200  Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 422 500, e-mail zarzad.drogowy.dt@poczta.fm, faks 146 422 500.
Adres strony internetowej (url): https://bip.malopolska.pl/zdwdtarnowskiej
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Liczba odrzuconych ofert: 0
W ogłoszeniu powinno być: Liczba odrzuconych ofert: 1

 
drukuj ogłoszenie