Ogłoszenie

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540241160-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-064 Bydgoszcz
Ulica
Chodkiewicza
Nr telefonu
523 419 100
Email
zampub@ukw.edu.pl
Strona www
www.ukw.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540241160-N-2019 z dnia 08-11-2019 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 619238-N-2019
Data: 07/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Krajowy numer identyfikacyjny 34005769500000, ul. Chodkiewicza  30, 85-064  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 419 100, e-mail zampub@ukw.edu.pl, faks 523 608 206.
Adres strony internetowej (url): www.ukw.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-15, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-19, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie