Ogłoszenie

Dostawa i zakup wideokolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

wielkopolskie, Turek

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540240998-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-700 Turek
Ulica
ul. Poduchowne
Nr telefonu
63 2805600
Email
zam-pub@szpital.turek.pl
Strona www
www.szpital.turek.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540240998-N-2019 z dnia 08-11-2019 r.
Turek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 616582-N-2019
Data: 05/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 30005000000000, ul. ul. Poduchowne  1, 62-700  Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 2805600, e-mail zam-pub@szpital.turek.pl, faks 63 2788400.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.turek.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-14, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-15, godzina: 09:00,

 
drukuj ogłoszenie