Ogłoszenie

pomorskie, Tczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540242706-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-110 Tczew
Ulica
ul. Lecha
Nr telefonu
(058) 530 51 32
Email
inwestycje@gmina-tczew.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540242706-N-2019 z dnia 12-11-2019 r.
Tczew:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 611259-N-2019
Data: 28/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Tczew, Krajowy numer identyfikacyjny 19167537900000, ul. ul. Lecha  12, 83-110  Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 530 51 32, e-mail inwestycje@gmina-tczew.pl, faks (058) 530 51 30.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-14, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-15, godzina: 13:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: