Ogłoszenie

lubelskie, Włodawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540242164-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-200 Włodawa
Ulica
Al. J. Piłsudskiego
Nr telefonu
797704880
Email
jolanta.siwiec@spzoz.wlodawa.pl
Strona www
https://spzozwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=52

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540242164-N-2019 z dnia 12-11-2019 r.
Włodawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 619113-N-2019
Data: 2019-11-06
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 11019766400000, ul. Al. J. Piłsudskiego  64, 22-200  Włodawa, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 797704880, e-mail jolanta.siwiec@spzoz.wlodawa.pl , faks 825 724 170.
Adres strony internetowej (url): https://spzozwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=52
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-14, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-15, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: