Ogłoszenie

Zakup wraz z dostawą materiałów piśmienniczo ? biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek

małopolskie, Dąbrowa Tarnowska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540244110-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Szpitalna
Email
aigzoz@tarnow.home.pl
Strona www
www.zozdt.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540244110-N-2019 z dnia 13-11-2019 r.
Dąbrowa Tarnowska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 618596-N-2019
Data: 05.11.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Szpitalna  1, 33-200  Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. , e-mail aigzoz@tarnow.home.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.zozdt.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-18, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-19, godzina: 10:00, Termin otwarcia ofert: Data: 2019-11-19, godzina: 11:00,

 
drukuj ogłoszenie