Ogłoszenie

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540243939-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-826 Bydgoszcz
Ulica
Szpitalna
Nr telefonu
+48523709124
Email
zam.pub@szpital.bydgoszcz.pl
Strona www
www.szpital.bydgoszcz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540243939-N-2019 z dnia 13-11-2019 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 614563-N-2019
Data: 24/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 09235474600000, ul. Szpitalna  19, 85-826  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48523709124, e-mail zam.pub@szpital.bydgoszcz.pl, faks +48523709125.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.bydgoszcz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-11-06, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-11-22, godzina: 11:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: