Ogłoszenie

Przetarg na remont pokoi wraz z łazienkami w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym we Wrocławiu, ul. Boczna 12

dolnośląskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
11-12-2019
Numer ogłoszenia
33968028
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-801 Warszawa
Ulica
Chmielna 73A
Osoba kontaktowa
CS Natura Tour Sp. z o.o.

Szczegóły
CS NATURA TOUR Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont 15 pokoi wraz z łazienkami w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym we Wrocławiu, ul. Boczna 12
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można bezpłatnie otrzymać w wersji elektronicznej zamawiając ją e-mailowo.
Informacji na temat przetargu udziela p. Anna Soczewka tel. 606 682 138, e-mail: a.soczewka@naturatour.pl
Oferty należy składać w siedzibie biura "CS Natura Tour" Sp. z o. o. w Warszawie ul. Chmielna 73A (II piętro) do dnia 11.12.2019r. do godz. 1500.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 12.12.2019r. o godz. 1200 w Warszawie ul. Chmielna 73A.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyny.
33968028
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: