Ogłoszenie

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540245392-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
97-500 Radomsko
Ulica
Piłsudskiego
Nr telefonu
044 6832707, 6834683
Email
sekretariat@gmina-radomsko.pl
Strona www
bip.gmina-radomsko.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540245392-N-2019 z dnia 14-11-2019 r.
Radomsko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 616496-N-2019
Data: 30/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Radomsko, Krajowy numer identyfikacyjny 59064820900000, ul. Piłsudskiego  34, 97-500  Radomsko, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 6832707, 6834683, e-mail sekretariat@gmina-radomsko.pl , faks 446 851 360.
Adres strony internetowej (url): bip.gmina-radomsko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: składanie ofert, data: 2019-11-15, godz. 11:00
W ogłoszeniu powinno być: składanie ofert, data: 2019-11-19, godz. 11:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: