Ogłoszenie

pomorskie, Tczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540244502-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-110 Tczew
Ulica
ul. Lecha
Nr telefonu
(058) 530 51 32
Email
inwestycje@gmina-tczew.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540244502-N-2019 z dnia 14-11-2019 r.
Tczew:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510121629-N-2019
Data: 17/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Tczew, Krajowy numer identyfikacyjny 19167537900000, ul. ul. Lecha  12, 83-110  Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 530 51 32, e-mail inwestycje@gmina-tczew.pl, faks (058) 530 51 30.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Wartość bez VAT 2782056,39
W ogłoszeniu powinno być: Wartość bez VAT 526016,26

 
drukuj ogłoszenie