Ogłoszenie

Zadanie 1: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2020 roku na terenie kodu pocztowego...

łódzkie, Bełchatów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540246508-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-400 Bełchatów
Ulica
Pabianicka
Nr telefonu
44 733-66-08
Email
wras@powiat-belchatowski.pl
Strona www
www.powiat-belchatowski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540246508-N-2019 z dnia 15-11-2019 r.
Bełchatów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 618083-N-2019
Data: 04/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Powiatu w Bełchatowie, Krajowy numer identyfikacyjny 59064842200000, ul. Pabianicka  17/19, 97-400  Bełchatów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 733-66-08, e-mail wras@powiat-belchatowski.pl, faks 44 6358617.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-belchatowski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 20.Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak, niż 12 miesięcy od dnia jej nadania. Termin udzielania odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
W ogłoszeniu powinno być: 20. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak, niż 12 miesięcy od dnia jej nadania. W przypadku reklamacji przesyłek zagranicznych niewykonanie usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dni od dnia nadania przesyłki rejestrowanej nie później niż do 6 miesięcy od jej nadania. Termin udzielania odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-18 Godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-20 Godzina 10:00

 
drukuj ogłoszenie