Ogłoszenie

Zintegrowany system medyczny dla pracowni RTG w szpitalu w Żaganiu

lubuskie, Żagań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540246303-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
68-100 Żagań
Ulica
ul. Dworcowa
Nr telefonu
684 777 901
Email
starostwo@powiatzaganski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540246303-N-2019 z dnia 15-11-2019 r.
Żagań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 621671-N-2019
Data: 13/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Żagański, Krajowy numer identyfikacyjny 97071767700000, ul. ul. Dworcowa  39, 68-100  Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 777 901, e-mail starostwo@powiatzaganski.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.1
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
W ogłoszeniu powinno być: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: