Ogłoszenie

wielkopolskie, Dominowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540246267-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
63-012 Dominowo
Ulica
ul. Centralna
Nr telefonu
612 859 213
Email
bernard55@interia.pl
Strona www
dominowo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540246267-N-2019 z dnia 15-11-2019 r.
Dominowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 620501-N-2019
Data: 8/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dominowo, Krajowy numer identyfikacyjny 53312700000000, ul. ul. Centralna  7, 63-012  Dominowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 859 213, e-mail bernard55@interia.pl, faks 616 231 533.
Adres strony internetowej (url): dominowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2019-11-19
W ogłoszeniu powinno być: 2019-11-20

 
drukuj ogłoszenie