Ogłoszenie

DOSTAWA WIEŻY ENDOSKOPOWEJ Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ SPZOZ MIĘDZYCHÓD

wielkopolskie, Międzychód

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540246197-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-400 Międzychód
Ulica
Szpitalna
Nr telefonu
+48957482011
Email
zampub@spzoz-miedzychod.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540246197-N-2019 z dnia 15-11-2019 r.
Międzychód:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 620512-N-2019
Data: 08/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , Krajowy numer identyfikacyjny 00031024900000, ul. Szpitalna  10, 64-400  Międzychód, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48957482011, e-mail zampub@spzoz-miedzychod.com.pl, faks +48957482711.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-18, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-20, godzina: 12:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: