Ogłoszenie

Wykonanie czterech projektów związanych z realizacją projektu o akronimie SALUTE4CE pn. ?Zintegrowane zarządzenie środowiskiem z użyciem mikro...

śląskie, Chorzów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540246018-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-500 Chorzów
Ulica
Rynek
Nr telefonu
324 165 000
Email
bzp@chorzow.eu
Strona www
www.chorzow.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540246018-N-2019 z dnia 15-11-2019 r.
Chorzów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 621586-N-2019
Data: 14/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 27625530600000, ul. Rynek  1, 41-500  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 165 000, e-mail bzp@chorzow.eu, faks 32 4165639, 32 4165640.
Adres strony internetowej (url): www.chorzow.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-26, godzina: 10:30,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-27, godzina: 10:30,

 
drukuj ogłoszenie