Ogłoszenie

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540248307-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
44-100 Gliwice
Ulica
Ul. Zwycięstwa
Nr telefonu
32 238 55 30
Email
za@um.gliwice.pl
Strona www
www.gliwice.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540248307-N-2019 z dnia 18-11-2019 r.
Gliwice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 615816-N-2019
Data: 06/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 27625533500000, ul. Ul. Zwycięstwa  21, 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 238 55 30, e-mail za@um.gliwice.pl, faks 32 238 55 27.
Adres strony internetowej (url): www.gliwice.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-21, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-22, godzina: 11:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: