Ogłoszenie

lubuskie, Żagań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540248137-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
68-100 Żagań
Ulica
Plac Słowiański
Nr telefonu
684 771 040
Email
jchlostowska@um.zagan.pl
Strona www
https://www.urzadmiasta.zagan.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540248137-N-2019 z dnia 18-11-2019 r.
Żagań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 621840-N-2019
Data: 18/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Żagań o Statusie Miejskim, Krajowy numer identyfikacyjny 52679400000000, ul. Plac Słowiański  17, 68-100  Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 771 040, e-mail jchlostowska@um.zagan.pl, faks 684 771 017.
Adres strony internetowej (url): https://www.urzadmiasta.zagan.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ii
Punkt: 1).
W ogłoszeniu jest: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3, zlokalizowanego przy ul. Skarbowej 24 w Żaganiu" w ramach części II zadania pn. "Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020.
W ogłoszeniu powinno być: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3, zlokalizowanego przy ul. Skarbowej 24 w Żaganiu" w ramach części II zadania pn. "Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: