Ogłoszenie

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540247730-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-500 Radomsko
Ulica
ul. Jagiellońska
Nr telefonu
+48446854716
Email
zamowienia@szpital.biz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540247730-N-2019 z dnia 18-11-2019 r.
Radomsko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540245157
Data: 14.11.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Powiatowy w Radomsku, Krajowy numer identyfikacyjny 00031342000000, ul. ul. Jagiellońska  36, 97-500  Radomsko, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48446854716, e-mail zamowienia@szpital.biz.pl, faks +48446854701.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 20.11.2019 godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 21.11.2019 godz. 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: