Ogłoszenie

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540247067-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-127 Gdynia
Ulica
ul. Śmidowicza
Nr telefonu
261 262 537
Email
a.parasinska@amw.gdynia.pl
Strona www
www.amw.gdynia.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540247067-N-2019 z dnia 18-11-2019 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 550246838
Data: 15/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Krajowy numer identyfikacyjny 19006413600000, ul. ul. Śmidowicza  69, 81-127  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 261 262 537, e-mail a.parasinska@amw.gdynia.pl, faks 261 262 963.
Adres strony internetowej (url): www.amw.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.amw.gdynia.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: SPRINT SA ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn

 
drukuj ogłoszenie