Ogłoszenie

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do remontu dźwigów w 2020r. w zasobach SSM

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33981995
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółySuwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Korczaka 2A, tel. (87) 563 03 52, faks (87) 566 51 61, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do remontu dźwigów w 2020 r. w zasobach SSM.
Wymagany termin dostawy materiałów - do 10 lutego 2020 r., 10 kwietnia 2020 r., 10 czerwca 2020 r., 10 września 2020 r. oraz 10 października 2020 r.
Materiały przetargowe po udokumentowaniu uiszczenia opłaty w wysokości 157,17 zł brutto można odebrać w siedzibie Spółdzielni, ul. Korczaka 2A, pokój nr 3.
Termin składania ofert upływa z dniem 23 stycznia 2020 r. do godz. 11.00. Przetarg rozpoczyna się 23 stycznia 2020 r. o godz. 11.10 w siedzibie Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przy ul. Korczaka 2A w sali konferencyjnej, pokój nr 2.
Wadium przetargowe wynosi 4.000,00 zł na warunkach określonych w Instrukcji dla oferenta.
Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie oferenci, którzy zakupili materiały przetargowe od Zamawiającego.
SSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
33981995
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: