Ogłoszenie

dostawa kasetek histologicznuch, szkiełek podstawowych nakrywkowych wraz z dzierżawą systemu o etykietowania kaset i szkiełek oraz dzierżawa...

małopolskie, Tarnów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540011061-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
33-100 Tarnów
Ulica
Lwowska
Nr telefonu
146 315 460
Email
ania@lukasz.med.pl
Strona www
www.lukasz.med.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540011061-N-2020 z dnia 20-01-2020 r.
Tarnów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 502261-N-2020
Data: 13/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 85005274000000, ul. Lwowska  1, 33-100  Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 315 460, e-mail ania@lukasz.med.pl, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej (url): www.lukasz.med.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-22, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-27, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: