Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela...

śląskie, Siemianowice Śląskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540011002-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Jana Pawła II
Nr telefonu
32 7357654
Email
clo@clo.com.pl
Strona www
www.clo.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540011002-N-2020 z dnia 20-01-2020 r.
Siemianowice Śląskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 639384-N-2019
Data: 31/12/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Jana Pawła II  2, 41-100  Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 7357654, e-mail clo@clo.com.pl, faks 32 2288220.
Adres strony internetowej (url): www.clo.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-01-27, godzina: 11:00,Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Nie Wskazać powody:Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-02-10, godzina: 11:00,Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Nie Wskazać powody:Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: