Ogłoszenie

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540010630-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-01-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
85-102 Bydgoszcz
Ulica
ul. Jezuicka
Nr telefonu
0-52 32 88 157, 5858453
Email
przetargi@um.bydgoszcz.pl
Strona www
www.bydgoszcz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540010630-N-2020 z dnia 20-01-2020 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500445-N-2020
Data: 07/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Jezuicka  1, 85-102  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-52 32 88 157, 5858453, e-mail przetargi@um.bydgoszcz.pl, faks (052) 58 58 273, 5858833.
Adres strony internetowej (url): www.bydgoszcz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-22, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-28, godzina: 12:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 208 do dnia 22.01.2020 r. do godz. 11.00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2020 r. o godz. 11.15 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 205. 3. Dla chętnych Wykonawców Zamawiający organizuje spotkanie w celu obejrzenia planowanej inwestycji: w dniu 10.01.2020 r. o godz. 12.30. Miejsce spotkania: Bydgoszcz, plac zabaw zlokalizowany przy ul. Czecha/Witkiewicza/Chałubińskiego
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 208 do dnia 28.01.2020 r. do godz. 12.00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2020 r. o godz. 12.15 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 205. 3. Dla chętnych Wykonawców Zamawiający organizuje spotkanie w celu obejrzenia planowanej inwestycji: w dniu 10.01.2020 r. o godz. 12.30. Miejsce spotkania: Bydgoszcz, plac zabaw zlokalizowany przy ul. Czecha/Witkiewicza/Chałubińskiego

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: