Ogłoszenie

Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Powiatu Brzeskiego wraz z jednostkami...

małopolskie, Brzesko

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540011936-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-800 Brzesko
Ulica
ul. Głowackiego
Email
sekretariat@powiatbrzeski.pl
Strona www
www.powiatbrzeski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540011936-N-2020 z dnia 21-01-2020 r.
Brzesko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503239-N-2020
Data: 16/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Brzesku, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Głowackiego  51, 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. , e-mail sekretariat@powiatbrzeski.pl , faks -.
Adres strony internetowej (url): www.powiatbrzeski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-24, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-27, godzina 12:00

 
drukuj ogłoszenie