Ogłoszenie

Trakt Rudzki: zadanie nr 1- Zieleniec wraz z amfiteatrem na działce nr 2359/44 przy ul. Nowary, Czajkowskiego- Trasa Św. Wawrzyńca oraz zadanie...

śląskie, Ruda Śląska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540011918-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-710 Ruda Śląska
Ulica
ul. 1 Maja
Nr telefonu
032 2420133
Email
zamowienia@mpgm.com.pl
Strona www
https://mpgm.com.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540011918-N-2020 z dnia 21-01-2020 r.
Ruda Śląska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 502002-N-2020
Data: 10/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27354564700000, ul. ul. 1 Maja  218, 41-710  Ruda Śląska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2420133 , e-mail zamowienia@mpgm.com.pl, faks 322 420 881.
Adres strony internetowej (url): https://mpgm.com.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Nagłówek
Punkt: Tytuł
W ogłoszeniu jest: Trakt Rudzki: zadanie nr 1- Zieleniec wraz z amfiteatrem na działce nr 2359/44 przy ul. Nowary, Czajkowskiego- Trasa Św. Wawrzyńca oraz zadanie nr 2- Park industrialny przy ul. Katowickiej, Tuwima. Projekt pn "Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W ogłoszeniu powinno być: Trakt Rudzki: zadanie nr 1- Trasa Św. Wawrzyńca przy ul. Nowary, Czajkowskiego oraz zadanie nr 2- Park industrialny przy ul. Katowickiej, Tuwima. Projekt pn "Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Trakt Rudzki: zadanie nr 1- Zieleniec wraz z amfiteatrem na działce nr 2359/44 przy ul. Nowary, Czajkowskiego- Trasa Św. Wawrzyńca oraz zadanie nr 2- Park industrialny przy ul. Katowickiej, Tuwima. Projekt pn "Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W ogłoszeniu powinno być: Trakt Rudzki: zadanie nr 1- Trasa Św. Wawrzyńca przy ul. Nowary, Czajkowskiego oraz zadanie nr 2- Park industrialny przy ul. Katowickiej, Tuwima. Projekt pn "Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest: Trakt Rudzki: zadanie nr 1- Zieleniec wraz z amfiteatrem na działce nr 2359/44 przy ul. Nowary, Czajkowskiego- Trasa Św. Wawrzyńca oraz zadanie nr 2- Park industrialny przy ul. Katowickiej, Tuwima. Projekt pn "Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowy zakres i opis robót jest określony w dokumentacji technicznej, rewizji do projektów (zmniejszony zakres - obszar zakres pokazano na PZT rewizji) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dołączone przedmiary robót są poglądowe i pomocnicze w wyliczeniu ceny ofertowej. Cena oferty jest ceną ryczałtowa podzieloną na branże. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4, 5, 5a do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: Trakt Rudzki: zadanie nr 1- przy ul. Nowary, Czajkowskiego oraz zadanie nr 2- Park industrialny przy ul. Katowickiej, Tuwima. Projekt pn "Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowy zakres i opis robót jest określony w dokumentacji technicznej, rewizji do projektów (zmniejszony zakres - obszar zakres pokazano na PZT rewizji) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dołączone przedmiary robót są poglądowe i pomocnicze w wyliczeniu ceny ofertowej. Cena oferty jest ceną ryczałtowa podzieloną na branże. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4, 5, 5a do SIWZ.

 
drukuj ogłoszenie