Ogłoszenie

Termomodernizacja budynku przedszkola Nr 50 przy ul. Łagodnej 27a w Bielsku-Białej

śląskie, Bielsko-Biała

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540011869-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
pl. Ratuszowy
Nr telefonu
33 4971 851
Email
zp@um.bielsko.pl, zp@um.bielsko.pl
Strona www
www.bip.um.bielsko.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540011869-N-2020 z dnia 21-01-2020 r.
Bielsko-Biała:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 498095-N-2020
Data: 10/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Krajowy numer identyfikacyjny 07218174100000, ul. pl. Ratuszowy   1, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 4971 851, e-mail zp@um.bielsko.pl, zp@um.bielsko.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.bip.um.bielsko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-27, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-31, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie