Ogłoszenie

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540011481-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-048 Warszawa
Ulica
ul. Mazowiecka
Nr telefonu
22 244 90 00
Email
przetargi@mzdw.pl
Strona www
www.mzdw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540011481-N-2020 z dnia 21-01-2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 638206-N-2019
Data: 23-12-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 13305749000000, ul. ul. Mazowiecka  14, 00-048  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 244 90 00, e-mail przetargi@mzdw.pl, faks 22 244 90 13.
Adres strony internetowej (url): www.mzdw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-22, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-24, godzina 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: