Ogłoszenie

Dostawa wyposażenia wilii Teodora Sixta wraz z montażem dla zadania " Rewitalizacja willi Teodora Sixta przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej."

śląskie, Bielsko-Biała

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540013122-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-01-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
ul. 3 Maja
Nr telefonu
338 125 861
Email
a.gadzinska@galeriabielska.pl
Strona www
bip.galeriabielska.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540013122-N-2020 z dnia 22-01-2020 r.
Bielsko-Biała:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503637-N-2020
Data: 16/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Galeria Bielska BWA, Krajowy numer identyfikacyjny 72342753000000, ul. ul. 3 Maja  11, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 125 861, e-mail a.gadzinska@galeriabielska.pl, faks 338 124 119.
Adres strony internetowej (url): bip.galeriabielska.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-24, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-31, godzina: 09:00,

 
drukuj ogłoszenie