Ogłoszenie

małopolskie, Tarnów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540013031-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
33-100 Tarnów
Ulica
Bernardyńska
Nr telefonu
14 6883100
Email
zdik@zdik.tarnow.pl
Strona www
http://zdik.tarnow.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540013031-N-2020 z dnia 22-01-2020 r.
Tarnów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 638531-N-2019
Data: 27/12/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, Krajowy numer identyfikacyjny 12268012100000, ul. Bernardyńska   24, 33-100  Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 6883100, e-mail zdik@zdik.tarnow.pl, faks 14 6883115.
Adres strony internetowej (url): http://zdik.tarnow.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-13, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-03, godzina: 12:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: