Ogłoszenie

Przeprowadzenie elektronicznego naboru do przedszkoli i szkół na rok 2020/2021

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540012951-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-532 Łódź
Ulica
ks. I. J. Skorupki
Nr telefonu
42 638 48 88
Email
m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
Strona www
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540012951-N-2020 z dnia 22-01-2020 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503124-N-2020
Data: 16/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 00051418200000, ul. ks. I. J. Skorupki  21, 90-532  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 638 48 88, e-mail m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl, faks 42 638 48 77.
Adres strony internetowej (url): http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.4)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: 2020-01-24 godzina: 10:00:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: 2020-01-27 godzina: 10:00:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: