Ogłoszenie

Działania informacyjne i promocyjne dla Projektu pn.: "Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru"...

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540012603-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-092 Białystok
Ulica
Henryka Sienkiewicza
Nr telefonu
+48 795 650 800
Email
a.ejchler@sybir.bialystok.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540012603-N-2020 z dnia 22-01-2020 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 502057-N-2020
Data: 15-01-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU , Krajowy numer identyfikacyjny 36621593200000, ul. Henryka Sienkiewicza  26, 15-092  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48 795 650 800, e-mail a.ejchler@sybir.bialystok.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 2020-01-24, godzina: 15:30
W ogłoszeniu powinno być: 2020-01-28, godzina: 15:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I Część nr: 2
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przeprowadzenie kampanii promocyjnej na 120 nośnikach typu billboard wielkości co najmniej 12 m2 (format 4,00m x 3,00 m) dla potrzeb promocji Muzeum Pamięci Sybiru. 2. Nośniki reklamowe o których mowa w pkt 1 powinny być zlokalizowane przy głównych trasach komunikacyjnych, w miejscach o dużym natężeniu ruchu samochodowego i pieszego, tj. wzdłuż ulic układu podstawowego, dwukierunkowych i dwujezdniowych gdzie odbywa się komunikacja zbiorowa autobusowa lub autobusowo-tramwajowa oraz piesza, we wskazanych poniżej miastach: 1) Biała Podlaska, 2) Białystok, 3) Kraków, 4) Lublin, 5) Olsztyn, 6) Siemiatycze, 7) Suwałki, 8) Warszawa, 9) Wrocław. Szczegółowa ilość billboardów w poszczególnych miastach określona w zał. 5 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przeprowadzenie kampanii promocyjnej na 120 nośnikach typu billboard wielkości ok. 12 m2 (+/- 1 m2) każdy, dla potrzeb promocji Muzeum Pamięci Sybiru. 2. Nośniki reklamowe o których mowa w pkt 1 powinny być zlokalizowane przy głównych trasach komunikacyjnych, w miejscach o dużym natężeniu ruchu samochodowego i pieszego, tj. wzdłuż ulic układu podstawowego, dwukierunkowych i dwujezdniowych gdzie odbywa się komunikacja zbiorowa autobusowa lub autobusowo-tramwajowa oraz piesza, we wskazanych poniżej miastach: 1) Biała Podlaska, 2) Białystok, 3) Kraków, 4) Lublin, 5) Olsztyn, 6) Siemiatycze, 7) Suwałki, 8) Warszawa, 9) Wrocław. Szczegółowa ilość billboardów w poszczególnych miastach określona w zał. 5 do SIWZ.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: