Ogłoszenie

mazowieckie, Ciechanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540012509-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-01-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
06-400 Ciechanów
Ulica
ul. Krucza
Nr telefonu
0-23 672-33-05
Email
krubin@dps.pl
Strona www
www.dpsciechanow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540012509-N-2020 z dnia 22-01-2020 r.
Ciechanów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510012284-N-2020
Data: 22.01.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dom Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 29438400000000, ul. ul. Krucza  32, 06-400  Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-23 672-33-05, e-mail krubin@dps.pl, faks 0-23 672 97 56.
Adres strony internetowej (url): www.dpsciechanow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV część 3
Punkt: 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: HURT i DETAL Art. Spożywczo- Rolne Anna Siekierko, ul. Szkolna 24, 18 - 200 Wysokie Mazowieckie

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: