Ogłoszenie

Dostawa odczynników mikrobiologicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Pracowni Mikrobiologii Szpitala Powiatowego w Radomsku

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540012412-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-500 Radomsko
Ulica
ul. Jagiellońska
Nr telefonu
+48446854716
Email
zamowienia@szpital.biz.pl
Strona www
www.szpital.biz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540012412-N-2020 z dnia 22-01-2020 r.
Radomsko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 502663-N-2020
Data: 15/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Powiatowy w Radomsku, Krajowy numer identyfikacyjny 00031342000000, ul. ul. Jagiellońska  36, 97-500  Radomsko, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48446854716, e-mail zamowienia@szpital.biz.pl, faks +48446854701.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.biz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: termin składania ofert: 24.01.2019r., godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert: 29.01.2019r., godz. 10:00

 
drukuj ogłoszenie