Ogłoszenie

DOSTAWA MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM DO WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540012290-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-369 Kielce
Ulica
ul. Żeromskiego
Nr telefonu
413 497 277
Email
dzp@pu.kielce.pl
Strona www
https://ujk.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540012290-N-2020 z dnia 22-01-2020 r.
Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503901-N-2020
Data: 17/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 14070000000000, ul. ul. Żeromskiego  5, 25-369  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 497 277, e-mail dzp@pu.kielce.pl, faks 413 497 278.
Adres strony internetowej (url): https://ujk.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2020-01-27, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2020-01-28, godzina 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w Dziale Zamówień Publicznych, w dniu 25.01.2020 r. o godzinie 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w Dziale Zamówień Publicznych, w dniu 28.01.2020 r o godzinie 10:30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: