Ogłoszenie

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540012256-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-411 Lublin
Ulica
Wolska
Nr telefonu
814664991
Email
mzz@zlobki.lublin.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540012256-N-2020 z dnia 22-01-2020 r.
Lublin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 502695-N-2020
Data: 2020-01-14
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 43091020300000, ul. Wolska  5, 20-411  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814664991, e-mail mzz@zlobki.lublin.eu, faks 814664991.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-22, godzina: 10:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-24, godzina: 10:30,

 
drukuj ogłoszenie