Ogłoszenie

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego oraz koncentratów na Stację Dializ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

świętokrzyskie, Busko-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540012245-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-100 Busko-Zdrój
Ulica
ul. Bohaterów Warszawy
Nr telefonu
041 3782401
Email
sekretariat@zoz.busko.pl
Strona www
www.zoz.busko.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540012245-N-2020 z dnia 22-01-2020 r.
Busko-Zdrój:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503963-N-2020
Data: 17/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00031146700000, ul. ul. Bohaterów Warszawy  67, 28-100  Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3782401, e-mail sekretariat@zoz.busko.pl, faks 041 3782768.
Adres strony internetowej (url): www.zoz.busko.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert Data:27.01.2020
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert. Data:29.01.2020

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: