Ogłoszenie

Zakup sprzętu i wyposażenia estradowego w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana...

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540013914-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-080 Bydgoszcz
Ulica
ul. A. Szwalbego
Nr telefonu
523 212 343
Email
finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl
Strona www
http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540013914-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503586-N-2020
Data: 16/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27907700000000, ul. ul. A. Szwalbego  6, 85-080  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 212 343, e-mail finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl, faks 523 210 752.
Adres strony internetowej (url): http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-24, godzina: 12:45
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-28, godzina: 12:30

 
drukuj ogłoszenie