Ogłoszenie

podlaskie, Lipsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540013905-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-315 Lipsk
Ulica
ul. Kościelna
Nr telefonu
87 642 36 81
Email
mgops_lipsk@op.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540013905-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.
Lipsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 550013757-N-2020
Data: 23/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku, Krajowy numer identyfikacyjny 79074026800000, ul. ul. Kościelna  3, 16-315  Lipsk, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 642 36 81, e-mail mgops_lipsk@op.pl, faks 87 642 36 81.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: 11998519
W ogłoszeniu powinno być: 119985,19

 
drukuj ogłoszenie