Ogłoszenie

Dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic jednorazowych dla SPZOZ w Augustowie

podlaskie, Augustów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540013753-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-300 Augustów
Ulica
ul. Szpitalna
Nr telefonu
876 433 411
Email
spzoz6@wp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540013753-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.
Augustów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503871-N-2020
Data: 17/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 79031703800000, ul. ul. Szpitalna  12, 16-300  Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 876 433 411, e-mail spzoz6@wp.pl, faks 876 433 419.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-01-28, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-01-31, godzina 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: