Ogłoszenie

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540013734-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-560 Gdańsk
Ulica
ul. Żaglowa
Nr telefonu
583 205 100
Email
drmg@gdansk.gda.pl
Strona www
www.drmg.gdansk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540013734-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 638559-N-2019
Data: 30/12/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000000, ul. ul. Żaglowa  11, 80-560  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail drmg@gdansk.gda.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-24, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-05, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: