Ogłoszenie

ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH dla WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU W...

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540013729-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Ul. Wieniecka
Nr telefonu
54 412 94 13
Email
szpital_wloclawek@interia.pl
Strona www
www.szpital.wloclawek.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540013729-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.
Włocławek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 502954-N-2020
Data: 15/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Krajowy numer identyfikacyjny 34141172700000, ul. Ul. Wieniecka  49, 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 412 94 13, e-mail szpital_wloclawek@interia.pl, faks 54 412 94 13.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.wloclawek.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pralniczych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w zakresie prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. Informacja o częściach zamówienia: Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Szacunkowa ilość bielizny szpitalnej podlegającej usłudze: 272 258 sztuk/12 miesięcy, w tym: a) Bielizna operacyjna- 43 706 sztuk b) Bielizna szpitalna, odzież fasonowa- 215 880 sztuk c) Asortyment pozostały- 8 226 sztuk d) Asortyment ratowniczy- 336 sztuk e) Asortyment różny- 4 110 sztuk I. BIELIZINA OPERACYJNA I.1 Bluza operacyjna szt. 13260 I.2 Spodnie operacyjne szt. 12264 I.3 Sukienka operacyjna szt. 5508 I.4 Czapka operacyjna szt. 300 I.5 Fartuch barierowy szt. 480 I.6 Prześcieradło operacyjne szt. 3000 I.7 Serwety operacyjne szt. 8568 I.8 Pokrowce na przewody i sprzęt szt. 50 I.9 Fartuch operacyjny Szt. 276 II. BIELIZNA SZPITALNA, ODZIEŻ FASONOWA II.1 Sukienki/ fartuchy szt. 312 II.2 Bluzy szt. 1944 II.3 Spódnice szt. 552 II.4 Spodnie szt. 756 II.5 Prześcieradło duże szt. 81480 II.6 Prześcieradło dziecięce szt. 50 II.7 Podkłady szt. 4000 II.8 Powłoka duża szt. 63940 II.9 Powłoka dziecięca szt. 780 II.10 Poszewka na poduszkę szt. 47906 II.11 Poszewka na Jaśka szt. 120 II.12 Piżama bluza szt. 1100 II.13 Piżama spodnie szt. 1100 II.14 Szlafrok szt. 150 II.15 Obrusy/serwety szt. 300 II.16 Pieluchy szt. 540 II.17 Parawan szt. 8000 II.18 Śpiochy/pajace/kaftaniki szt. 2100 II.19 Piżama mała bluza szt. 100 II.20 Piżama mała spodnie szt. 100 II.21 Koszula szpitalna szt. 450 II.22 Worki do bielizny szt. 100 III. ASORTYMENT POZOSTAŁY III.1 Kołdry małe szt. 216 III.2 Kołdry duże szt. 30 III.3 Poduszki z pierzem/syntet szt. 1600 III.4 Poduszka typu Jasiek szt. 120 III.5 Pokrowce na materace szt. 1000 III.6 Koc mały szt. 940 III.7 Koc duży szt. 4320 IV. ASORTYMENT RATOWNICZY IV.1 Bluza polar szt. 50 IV.2 Spodnie ratownicze szt. 50 IV.3 Kamizelka ratownicza szt. 50 IV.4 Koszulka ratownicza szt. 50 IV.5 Kurtka zimowa ratownicza szt. 50 IV.6 Kurtka letnia ratownicza szt. 50 IV.7 Plecak ratowniczy szt. 12 IV.8 Koc bakteriostatyczny szt. 12 IV.9 Torba opatrunkowa szt. 12 V. ASORTYMENT RÓŻNY V.1 Ręczniki szt. 3 800 V.2 Szlafrok szt. 150 V.3 Mop szt. 60 V.4 Materace szt. 100 Uwaga: Dopuszczalne są zmiany ilości w zakresie asortymentu pranej bielizny w zależności od potrzeb Zamawiającego, co nie wymaga aneksowania umowy. II. Zakres usługi obejmuje: 1.Odbiór od Zamawiającego bielizny brudnej szpitalnej, odzieży personelu oraz innego asortymentu odbywać się będzie zgodnie z zapotrzebowaniem. 2. Transport bielizny z uwzględnieniem podziału na transport "brudny" i "czysty". 3. Dezynfekcję chemiczno-termiczną, 4. Pranie, suszenie, prasowanie, maglowanie, 5. Naprawę bielizny płaskiej oraz fasonowej uszkodzonej podczas prania, w tym przyszywanie guzików lub ich wymiana, cerownie, łatanie, przyszywanie troków, wszywanie suwaków, przeszywanie maszynowe rozdartych szwów, itp. uszkodzonych w procesie prania, 6.Uprana bielizna nie nadająca się do naprawy przeznaczona do kasacji powinna zostać przez Wykonawcę zapakowana w oddzielne worki i oznakowana dopiskiem "do kasacji". 7. Odbiór, sortowanie i pakowanie bielizny wg. asortymentu w opakowania foliowe odporne na uszkodzenia w czasie transportu: a/ sortowanie czystego prania z zachowaniem podziału na asortyment i komórkę przeznaczenia, Bielizna czysta będzie segregowana i pakowana przez Wykonawcę w oddzielne worki (z przezroczystej folii) umożliwiające przeliczenie asortymentu. b/ pakowanie bielizny płaskiej operacyjnej w szczelnie zamknięte opakowania foliowe odpowiedniej wytrzymałości w ilości 5 szt. lub 10 szt. w zależności od asortymentu, Na workach foliowych powinna być informacja o ilości i rodzaju asortymentu bielizny znajdującej się w worku. c/ Odzież fasonowa personelu (mundurki, fartuchy nieoperacyjne) dostarczana na wieszakach, zabezpieczona workiem foliowym (pokrowcem) przed zabrudzeniem d/ opis odzieży fasonowanej winien uwzględniać: nazwę Szpitala, nazwę komórki organizacyjnej Szpitala, nazwisko użytkownika, e/ transport bielizny czystej w wózkach nadających się do mycia i dezynfekcji będących własnością Wykonawcy. 8. Transport bielizny od i do Zleceniodawcy łącznie z odbiorem bielizny brudnej i dostarczeniem czystej bielizny do pomieszczenia wskazanego przez Zleceniodawcę, 9. Pracownik pojazdu transportowego Wykonawcy zobowiązany będzie do czynnego udziału w rozładunku i załadunku bielizny szpitalnej, musi być wyposażony w odpowiednią wymaganą przepisami sanitarnymi odzież ochronną oraz znać i przestrzegać zasady postępowania przy transporcie. III. Wymagania ogólne: 1. Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej odbywać się będzie zgodnie z: a/ wymogami sanitarno - epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od rodzaju asortymentu prania, stopnia jego zabrudzenia i skażenia, w szczególności wymaganiami dotyczącymi pralni z barierą higieniczną, czyli mechanicznym i funkcjonalnym podziałem na strefę brudną i czystą, procedur higienicznych, możliwości wykonania wymazów bielizny czystej, b/ technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach ochrony zdrowia bezwzględnie przestrzegając w tym zakresie zarządzeń i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Zakładu Higieny, c/ ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495.) 2. Wymagania w zakresie potencjału technicznego na etapie realizacji usługi: a/ pralnia, w której Wykonawca będzie realizował usługę prania w całym okresie obowiązywania umowy musi posiadać pełną barierę higieniczną pomiędzy strefą brudną i czystą, b/ Wykonawca, w trakcie trwania umowy będzie dysponował komorą dezynfekcyjną wyposażoną w wbudowany rejestrator i drukarkę parametrów decydujących o skuteczności procesu dezynfekcji (materacy, kocy, poduszek, kołder), c/ Wykonawca przez cały okres trwania umowy będzie dysponował oddzielnymi środkami transportu bielizny czystej i brudnej lub środkiem transportu posiadającym szczelną i podzielną komorę załadunkowa tak, aby bielizna czysta nie miała możliwości jakiegokolwiek kontaktu z bielizną brudną zgodnie z obowiązującymi wymaganiami sanitarno- epidemiologicznymi zaakceptowanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, d/ Wykonawca zobowiązany jest w trakcie świadczenia usługi do używania środków piorących, chemicznych i dezynfekcyjnych, posiadające wymagane atesty, zezwolenia i opinie, które na żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie przedstawi. Zamawiający dopuszcza użycie środków piorący i dezynfekcyjnych o szerokim spektrum działania (skutecznie działające na B, F, V, Tbc). W przypadku bielizny skażonej należy stosować technologie prania z wykorzystaniem środków piorących i dezynfekujących o rozszerzonym działaniu (spektrum działania: B, F, V, Tbc, S w tym Clostridium Difficiele). Środki piorące i dezynfekujące nie mogą zawierać w swoim składzie chloru ani jego związków. e/ procesy prania i wykonywania innych czynności objętych zakresem usługi będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta i określonymi na etykietach metek dołączonych do każdej sztuki bielizny płaskiej czy odzieży fasonowej; w przypadku braku etykiet metek na danej sztuce bielizny płaskiej czy odzieży, lub gdy są one nieczytelne, Wykonawca zobowiązany jest dokonać czynności objętych zakresem usługi z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem. f/ w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania odpowiedniego stanu techniczno-sanitarnego pralni, w związku z tym musi posiadać pozytywną opinię PIS na świadczenie usług pralniczych oraz pozytywną opinię tego organu pod względem spełnienia warunków sanitarnych środków transportu, którymi Wykonawca będzie realizował odbiór i dostawę poszczególnych partii prania. Zamawiający w trakcie realizacji umowy zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia jeden raz na kwartał badań mikrobiologicznych czystości wypranej bielizny. 3. Wymagania w zakresie sposobu świadczonej usługi: a/ Wyprana bielizna będzie przez Wykonawcę segregowana asortymentowo i pakowana w worki foliowe odporne na uszkodzenia w czasie transportu, przezroczyste, umożliwiające odbiór rodzajowy i asortymentowy bielizny bez otwierana opakowania foliowego. Maksymalny wsad bielizny do worka - 5-10 sztuk pakowanej asortymentowo (tj. oddzielnie poszwa, poszewka, prześcieradło itp., osobno bielizna operacyjna z podziałem na asortyment, osobno koce, poduszki, kołdry itp.) z uwzględnieniem oznakowania kolorami stosowanymi przez WSS: - niebieskie napisy - pościel dla dorosłych, tj. poszwa - 2,0 x 1,60 m, powłoczka na poduszkę - 0,9 x 0,8 m, prześcieradła - 2,7 x 1,6 m, podkłady - 1,1 x 1,6 m; - różowe napisy - pościel dziecięca, tj. powłoczka na poduszkę - 0,9 x 0,8 m, poszwa dziecięca - 1,4 x 0,9 m, prześcieradło 2,2 x 1,6 m; - czerwone napisy - bielizna noworodkowa, t.j powłoczka na poduszkę - 0,9 x 0,8 m); - zielone napisy - Oddział Dermatologii tj. poszwa - 2,0 x 1,60 m, powłoczka na poduszkę - 0,9 x 0,8 m, prześcieradła - 2,7 x 1,6 m, podkłady - 1,1 x 1,6 m. b/ bielizna czysta fasonowa dostarczana była na wieszakach zabezpieczona workiem foliowym (pokrowcem) przed wtórnym zakażeniem, zabrudzeniem; c/ pozostała bielizna czysta (z wyjątkiem bielizny fasonowej) transportowana była w wózkach (koszach, pojemnikach) wykonanych z materiału nadającego się do mycia i dezynfekcji; d/ Wykonawca zobowiązuje się do osobnego prania wydzielonej bielizny z Oddziału Dermatologii oraz bielizny noworodkowa i dziecięca a w przypadku bielizny skażonej (pochodząca od chorego izolowanego pakowana w podwójny czerwony worek z napisem BIELIZNA SKAŻONA). e/ Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wykonanie usługi pralniczej w zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli, w szczególności Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) i Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). f/ Wykonawca zobowiązany jest do okresowego wykonywania badań mikrobiologicznych z magla, bielizny szpitalnej wszelkiego rodzaju regałów do czystej bielizny oraz rąk personelu (co najmniej dwóch pracowników). Wyniki badań mikrobiologicznych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przynajmniej raz na kwartał. g/ Wykonawca, na prośbę Zamawiającego, dostarczy kopię dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną. h/ Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu do Zamawiającego rzeczy pozostawionych w pościeli, bieliźnie fasonowej typu: narzędzia, zegarki, pieczątki itp. i/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do osobnego prania bielizny szpitalnej dla WSS, tzn. oddzielenie bielizny Zamawiającego od bielizny innych Zleceniodawców, dla których Wykonawca wykonuje usługi. j/ Zamawiający wymaga prania następujących rodzajów asortymentu pralniczego w oddzielnych cyklach pralniczych: pieluch, bielizny noworodkowej, fartuchów, odzieży ochronnej, bielizny operacyjnej, mopów, ściereczek. k/ Zamawiający wymaga, aby środki używane w procesie prania bielizny noworodkowej, niemowlęcej, dziecięcej były przeznaczone do prania tego typu bielizny. l/ Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązuje się do zapoznania ze stanem jakościowym bielizny szpitalnej jaka będzie przekazywana do prania oraz procedurami profilaktyki zakażeń szpitalnych obowiązujących u Zamawiającego - do wglądu u Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości- (OŚWIADCZENIE - załącznik nr 8 do SIWZ). 4. Wymagania w zakresie transportu bielizny: a/ Transport bielizny od i do Zleceniodawcy - odbiór bielizny brudnej i dostarczenie czystej bielizny następować będzie do pomieszczenia wskazanego przez Zleceniodawcę; b/ Odbiór brudnego prania będzie się odbywał transportem Wykonawcy jeden raz dziennie (6 dni w tygodniu) z Magazynu bielizny brudnej w godzinach od 06:00 do 07:00, od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. c/ Dostarczanie czystego prania odbywać się będzie transportem Wykonawcy jeden raz dziennie (6 dni w tygodniu) do Magazynu bielizny czystej od 07:00 do 08:00, od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. d/ Czas wykonania usługi począwszy od odbioru partii brudnego prania z magazynu brudnej bielizny do dostarczenia do magazynu czystej bielizny nie może przekroczyć 24 godzin. e/ Czas wykonania usługi - w stosunku do odzieży i bielizny odebranej od Zamawiającego w soboty lub dni bezpośrednio poprzedzające dni świąteczne nie może przekroczyć 48 godzin. f/ W przypadku bielizny typu: koce, poduszki, kołdry, materace, pokrowce na materace Wykonawca zobowiązuje się do jej dostarczenia w ciągu 5 dni roboczych licząc od chwili zabrania bielizny brudnej z magazynu bielizny brudnej, odpowiednio ją sortując. g/ w przypadku wydłużonego okresu świątecznego (powyżej 1 dnia ustawowo wolnego od pracy) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym dodatkowy termin odbioru bielizny brudnej i dostarczenia bielizny czystej pościelowej i fasonowej. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia asortymentu własnym legalizowanym sprzętem w chwili odbioru oraz dostarczenia. Waga, na której ważony będzie asortyment, musi posiadać aktualne i czytelne poświadczenie legalizacji w formie naklejki legalizacyjnej oraz tabliczki znamionowej lub inny dowód legalizacji. Wynik uzyskany w ramach czynności ważenia zostanie udokumentowany w dokumencie pn. Dowód obrotu bielizną (wg wzoru załącznika nr 3 do umowy), który stanowić będzie podstawę do dokonania zapłaty za wykonaną usługę w przypadku asortymentu rozliczanego wg kilogramów. 5. Zasady rozliczania usługi: a/ Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu comiesięcznego rozliczenia wykonanej usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej. b/ Rozliczenie za wykonaną usługę będzie następować w oparciu o dzienny protokół zdawczo-odbiorczy wraz z zestawieniem wypranej i dostarczonej bielizny do Zleceniodawcy sporządzone w obecności przedstawicieli obu stron i poświadczone za zgodność ze stanem faktycznym. c/ Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie wypłacane na podstawie ilości sztuk wypranej bielizny dostarczonej do Zamawiającego w oparciu o ceny jednostkowe asortymentu podane na formularzu asortymentowo-cenowym. d/ Podstawą wystawienia faktury będzie dzienny protokół zdawczo - odbiorczy e/ W cenę usługi Wykonawca zobowiązany jest wliczyć: - koszt zakupu worków foliowych (przezroczystych) do pakowania bielizny czystej, - koszty transportu tj. koszt dostarczenia przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, w ustalonym terminie. - pozostałe związane z realizacją przedmiotu umowy
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pralniczych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w zakresie prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. Informacja o częściach zamówienia: Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Szacunkowa ilość bielizny szpitalnej podlegającej usłudze: 272 258 sztuk/12 miesięcy, w tym: a) Bielizna operacyjna- 43 706 sztuk b) Bielizna szpitalna, odzież fasonowa- 215 880 sztuk c) Asortyment pozostały- 8 226 sztuk d) Asortyment ratowniczy- 336 sztuk e) Asortyment różny- 4 110 sztuk Uwaga: Dopuszczalne są zmiany ilości w zakresie asortymentu pranej bielizny w zależności od potrzeb Zamawiającego, co nie wymaga aneksowania umowy. II. Zakres usługi obejmuje: 1.Odbiór od Zamawiającego bielizny brudnej szpitalnej, odzieży personelu oraz innego asortymentu odbywać się będzie zgodnie z zapotrzebowaniem. 2. Transport bielizny z uwzględnieniem podziału na transport "brudny" i "czysty". 3. Dezynfekcję chemiczno-termiczną, 4. Pranie, suszenie, prasowanie, maglowanie, 5. Naprawę bielizny płaskiej oraz fasonowej uszkodzonej podczas prania, w tym przyszywanie guzików lub ich wymiana, cerownie, łatanie, przyszywanie troków, wszywanie suwaków, przeszywanie maszynowe rozdartych szwów, itp. uszkodzonych w procesie prania, 5A. Naprawę materacy, kocy, poduszek i kołder uszkodzonych podczas prania, a w przypadku braku możliwości ich naprawy - wymianę na nowy asortyment o parametrach nie gorszych niż przekazane do prania. 6.Uprana bielizna nie nadająca się do naprawy przeznaczona do kasacji powinna zostać przez Wykonawcę zapakowana w oddzielne worki i oznakowana dopiskiem "do kasacji". 7. Odbiór, sortowanie i pakowanie bielizny wg. asortymentu w opakowania foliowe odporne na uszkodzenia w czasie transportu: a/ sortowanie czystego prania z zachowaniem podziału na asortyment i komórkę przeznaczenia, Bielizna czysta będzie segregowana i pakowana przez Wykonawcę w oddzielne worki (z przezroczystej folii) umożliwiające przeliczenie asortymentu. b/ pakowanie bielizny płaskiej operacyjnej w szczelnie zamknięte opakowania foliowe odpowiedniej wytrzymałości w ilości 5 szt. lub 10 szt. w zależności od asortymentu, Na workach foliowych powinna być informacja o ilości i rodzaju asortymentu bielizny znajdującej się w worku. c/ Odzież fasonowa personelu (mundurki, fartuchy nieoperacyjne) dostarczana na wieszakach, zabezpieczona workiem foliowym (pokrowcem) przed zabrudzeniem d/ opis odzieży fasonowanej winien uwzględniać: nazwę Szpitala, nazwę komórki organizacyjnej Szpitala, e/ transport bielizny czystej w wózkach nadających się do mycia i dezynfekcji będących własnością Wykonawcy. 8. Transport bielizny od i do Zleceniodawcy łącznie z odbiorem bielizny brudnej i dostarczeniem czystej bielizny do pomieszczenia wskazanego przez Zleceniodawcę, 9. Pracownik pojazdu transportowego Wykonawcy zobowiązany będzie do czynnego udziału w rozładunku i załadunku bielizny szpitalnej, musi być wyposażony w odpowiednią wymaganą przepisami sanitarnymi odzież ochronną oraz znać i przestrzegać zasady postępowania przy transporcie. III. Wymagania ogólne: 1. Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej odbywać się będzie zgodnie z: a/ wymogami sanitarno - epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od rodzaju asortymentu prania, stopnia jego zabrudzenia i skażenia, w szczególności wymaganiami dotyczącymi pralni z barierą higieniczną, czyli mechanicznym i funkcjonalnym podziałem na strefę brudną i czystą, procedur higienicznych, możliwości wykonania wymazów bielizny czystej, b/ technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach ochrony zdrowia bezwzględnie przestrzegając w tym zakresie zarządzeń i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Zakładu Higieny, c/ ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495.) 2. Wymagania w zakresie potencjału technicznego na etapie realizacji usługi: a/ pralnia, w której Wykonawca będzie realizował usługę prania w całym okresie obowiązywania umowy musi posiadać pełną barierę higieniczną pomiędzy strefą brudną i czystą, b/ Wykonawca, w trakcie trwania umowy będzie dysponował komorą dezynfekcyjną wyposażoną w wbudowany rejestrator i drukarkę parametrów decydujących o skuteczności procesu dezynfekcji (materacy, kocy, poduszek, kołder), c/ Wykonawca przez cały okres trwania umowy będzie dysponował oddzielnymi środkami transportu bielizny czystej i brudnej lub środkiem transportu posiadającym szczelną i podzielną komorę załadunkowa tak, aby bielizna czysta nie miała możliwości jakiegokolwiek kontaktu z bielizną brudną zgodnie z obowiązującymi wymaganiami sanitarno- epidemiologicznymi zaakceptowanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, d/ Wykonawca zobowiązany jest w trakcie świadczenia usługi do używania środków piorących, chemicznych i dezynfekcyjnych, posiadające wymagane atesty, zezwolenia i opinie, które na żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie przedstawi. Zamawiający dopuszcza użycie środków piorący i dezynfekcyjnych o szerokim spektrum działania (skutecznie działające na B, F, V, Tbc). W przypadku bielizny skażonej należy stosować technologie prania z wykorzystaniem środków piorących i dezynfekujących o rozszerzonym działaniu (spektrum działania: B, F, V, Tbc, S w tym Clostridium Difficiele). Środki piorące i dezynfekujące nie mogą zawierać w swoim składzie chloru ani jego związków. e/ procesy prania i wykonywania innych czynności objętych zakresem usługi będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta i określonymi na etykietach metek dołączonych do każdej sztuki bielizny płaskiej czy odzieży fasonowej; w przypadku braku etykiet metek na danej sztuce bielizny płaskiej czy odzieży, lub gdy są one nieczytelne, Wykonawca zobowiązany jest dokonać czynności objętych zakresem usługi z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem. f/ w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania odpowiedniego stanu techniczno-sanitarnego pralni, w związku z tym musi posiadać pozytywną opinię PIS na świadczenie usług pralniczych oraz pozytywną opinię tego organu pod względem spełnienia warunków sanitarnych środków transportu, którymi Wykonawca będzie realizował odbiór i dostawę poszczególnych partii prania. Zamawiający w trakcie realizacji umowy zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia jeden raz na kwartał badań mikrobiologicznych czystości wypranej bielizny. 3. Wymagania w zakresie sposobu świadczonej usługi: a/ Wyprana bielizna będzie przez Wykonawcę segregowana asortymentowo i pakowana w worki foliowe odporne na uszkodzenia w czasie transportu, przezroczyste, umożliwiające odbiór rodzajowy i asortymentowy bielizny bez otwierana opakowania foliowego. Maksymalny wsad bielizny do worka - 5-10 sztuk pakowanej asortymentowo (tj. oddzielnie poszwa, poszewka, prześcieradło itp., osobno bielizna operacyjna z podziałem na asortyment, osobno koce, poduszki, kołdry itp.) z uwzględnieniem oznakowania kolorami stosowanymi przez WSS: - niebieskie napisy - pościel dla dorosłych, tj. poszwa - 2,0 x 1,60 m, powłoczka na poduszkę - 0,9 x 0,8 m, prześcieradła - 2,7 x 1,6 m, podkłady - 1,1 x 1,6 m; - różowe napisy - pościel dziecięca, tj. powłoczka na poduszkę - 0,9 x 0,8 m, poszwa dziecięca - 1,4 x 0,9 m, prześcieradło 2,2 x 1,6 m; - czerwone napisy - bielizna noworodkowa, t.j powłoczka na poduszkę - 0,9 x 0,8 m); - zielone napisy - Oddział Dermatologii tj. poszwa - 2,0 x 1,60 m, powłoczka na poduszkę - 0,9 x 0,8 m, prześcieradła - 2,7 x 1,6 m, podkłady - 1,1 x 1,6 m. b/ bielizna czysta fasonowa dostarczana była na wieszakach zabezpieczona workiem foliowym (pokrowcem) przed wtórnym zakażeniem, zabrudzeniem; c/ pozostała bielizna czysta (z wyjątkiem bielizny fasonowej) transportowana była w wózkach (koszach, pojemnikach) wykonanych z materiału nadającego się do mycia i dezynfekcji; d/ Wykonawca zobowiązuje się do osobnego prania wydzielonej bielizny z Oddziału Dermatologii oraz bielizny noworodkowa i dziecięca a w przypadku bielizny skażonej (pochodząca od chorego izolowanego pakowana w podwójny czerwony worek z napisem BIELIZNA SKAŻONA). e/ Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wykonanie usługi pralniczej w zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli, w szczególności Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) i Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). f/ Wykonawca zobowiązany jest do okresowego wykonywania badań mikrobiologicznych z magla, bielizny szpitalnej wszelkiego rodzaju regałów do czystej bielizny oraz rąk personelu (co najmniej dwóch pracowników). Wyniki badań mikrobiologicznych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przynajmniej raz na kwartał. g/ Wykonawca, na prośbę Zamawiającego, dostarczy kopię dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną. h/ Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu do Zamawiającego rzeczy pozostawionych w pościeli, bieliźnie fasonowej typu: narzędzia, zegarki, pieczątki itp. i/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do osobnego prania bielizny szpitalnej dla WSS, tzn. oddzielenie bielizny Zamawiającego od bielizny innych Zleceniodawców, dla których Wykonawca wykonuje usługi. j/ Zamawiający wymaga prania następujących rodzajów asortymentu pralniczego w oddzielnych cyklach pralniczych: pieluch, bielizny noworodkowej, fartuchów, odzieży ochronnej, bielizny operacyjnej, mopów, ściereczek. k/ Zamawiający wymaga, aby środki używane w procesie prania bielizny noworodkowej, niemowlęcej, dziecięcej były przeznaczone do prania tego typu bielizny. l/ Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązuje się do zapoznania ze stanem jakościowym bielizny szpitalnej jaka będzie przekazywana do prania oraz procedurami profilaktyki zakażeń szpitalnych obowiązujących u Zamawiającego - do wglądu u Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości- (OŚWIADCZENIE - załącznik nr 8 do SIWZ). 4. Wymagania w zakresie transportu bielizny: a/ Transport bielizny od i do Zleceniodawcy - odbiór bielizny brudnej i dostarczenie czystej bielizny następować będzie do pomieszczenia wskazanego przez Zleceniodawcę; b/ Odbiór brudnego prania będzie się odbywał transportem Wykonawcy jeden raz dziennie (5 dni w tygodniu) z Magazynu bielizny brudnej w godzinach od 06:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. c/ Dostarczanie czystego prania odbywać się będzie transportem Wykonawcy jeden raz dziennie (5 dni w tygodniu) do Magazynu bielizny czystej od 07:00 do 08:00, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. d/ Czas wykonania usługi począwszy od odbioru partii brudnego prania z magazynu brudnej bielizny do dostarczenia do magazynu czystej bielizny nie może przekroczyć 24 godzin. e/ Czas wykonania usługi - w stosunku do odzieży i bielizny odebranej od Zamawiającego w piątek lub dni bezpośrednio poprzedzające dni świąteczne nie może przekroczyć 48 godzin. f/ W przypadku bielizny typu: koce, poduszki, kołdry, materace, pokrowce na materace Wykonawca zobowiązuje się do jej dostarczenia w ciągu 5 dni roboczych licząc od chwili zabrania bielizny brudnej z magazynu bielizny brudnej, odpowiednio ją sortując. g/ w przypadku wydłużonego okresu świątecznego (powyżej 1 dnia ustawowo wolnego od pracy) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym dodatkowy termin odbioru bielizny brudnej i dostarczenia bielizny czystej pościelowej i fasonowej. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia asortymentu własnym legalizowanym sprzętem w chwili odbioru oraz dostarczenia. Waga, na której ważony będzie asortyment, musi posiadać aktualne i czytelne poświadczenie legalizacji w formie naklejki legalizacyjnej oraz tabliczki znamionowej lub inny dowód legalizacji. Wynik uzyskany w ramach czynności ważenia zostanie udokumentowany w dokumencie pn. Dowód obrotu bielizną (wg wzoru załącznika nr 3 do umowy), który stanowić będzie podstawę do dokonania zapłaty za wykonaną usługę w przypadku asortymentu rozliczanego wg kilogramów. 5. Zasady rozliczania usługi: a/ Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu comiesięcznego rozliczenia wykonanej usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej. b/ Rozliczenie za wykonaną usługę będzie następować w oparciu o dzienny protokół zdawczo-odbiorczy wraz z zestawieniem wypranej i dostarczonej bielizny do Zleceniodawcy sporządzone w obecności przedstawicieli obu stron i poświadczone za zgodność ze stanem faktycznym. c/ Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie wypłacane na podstawie ilości sztuk wypranej bielizny dostarczonej do Zamawiającego w oparciu o ceny jednostkowe asortymentu podane na formularzu asortymentowo-cenowym. d/ Podstawą wystawienia faktury będzie dzienny protokół zdawczo - odbiorczy e/ W cenę usługi Wykonawca zobowiązany jest wliczyć: - koszt zakupu worków foliowych (przezroczystych) do pakowania bielizny czystej, - koszty transportu tj. koszt dostarczenia przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, w ustalonym terminie. - pozostałe związane z realizacją przedmiotu umowy.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: