Ogłoszenie

Dostawy sukcesywne sprzętu medycznego oraz papieru, żelów

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540013631-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-681 Bydgoszcz
Ulica
ul. Powstańców Warszawy
Nr telefonu
261 417 448
Email
dariuszwzp@10wsk.mil.pl
Strona www
www.10wsk.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540013631-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 504018-N-2020
Data: 17/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 90538318300000, ul. ul. Powstańców Warszawy  5, 85-681  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261 417 448, e-mail dariuszwzp@10wsk.mil.pl, faks 261 416 110.
Adres strony internetowej (url): www.10wsk.mil.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-01-27
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-01-28

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: