Ogłoszenie

Dostawa Fluorocholiny a 4000 MBq - radiofarmaceutyk oraz dietetycznego środka specjalnego przeznaczenia medycznego - żywienie dojelitowe

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540013254-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-115 Kraków
Ulica
ul. Garncarska
Nr telefonu
124 231 565
Email
z5zampub@cyfronet.pl
Strona www
www.onkologia.krakow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540013254-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503084-N-2020
Data: 15/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 28836600035000, ul. ul. Garncarska  11, 31-115  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 231 565, e-mail z5zampub@cyfronet.pl, faks 012 4231076, 4231565.
Adres strony internetowej (url): www.onkologia.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-24, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-28, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: