Ogłoszenie

Wykonanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej dla rozwiązań opraco-wywanych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we...

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540014617-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-367 Wrocław
Ulica
Wybrzeże L.Pasteura
Nr telefonu
71 7841174
Email
monika.komorowska@am.wroc.pl
Strona www
https://www.umed.wroc.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540014617-N-2020 z dnia 24-01-2020 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 505725-N-2020
Data: 23/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Krajowy numer identyfikacyjny 00028898100000, ul. Wybrzeże L.Pasteura  1, 50-367  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 7841174, e-mail monika.komorowska@am.wroc.pl, faks 71 7840045.
Adres strony internetowej (url): https://www.umed.wroc.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: - wykonał, a w wypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonu-je, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert ? Minimum pięć przygotowanych zgłoszeń krajowych z zakresu biotechnologii lub medycyny. ? Minimum trzy przygotowane zgłoszenia krajowe z zakresu farmacji. ? Minimum trzy przygotowane zgłoszenia krajowe dotyczące urządzeń o zastosowaniu medycznym. ? Minimum pięć przygotowanych zgłoszeń międzynarodowych w procedurach PCT/EP. - dysponuje: ? Minimum trzema pracownikami o uprawnieniach rzecznika patentowego i o wykształceniu biotechnologicznym. ? Minimum jednym pracownikiem o uprawnieniach rzecznika patentowego i o wykształceniu biologicznym. ? Minimum jednym pracownikiem o uprawnieniach rzecznika patentowego i o wykształceniu chemicznym. ? Minimum jednym pracownikiem o uprawnieniach rzecznika patentowego i stopniu naukowym doktora z dziedzin life science, w szczególności biotechnologii, chemii, medycyny lub farmacji. ? Minimum trzema pracownikami o uprawnieniach europejskiego rzecznika patentowego.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: - wykonał, a w wypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonu-je, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert ? Minimum pięć przygotowanych zgłoszeń krajowych z zakresu biotechnologii lub medycyny. ? Minimum trzy przygotowane zgłoszenia krajowe z zakresu farmacji. ? Minimum trzy przygotowane zgłoszenia krajowe dotyczące urządzeń o zastosowaniu medycznym. ? Minimum pięć przygotowanych zgłoszeń międzynarodowych w procedurach PCT/EP. - dysponuje: ? Minimum trzema pracownikami o uprawnieniach rzecznika patentowego i o wykształceniu biotechnologicznym. ? Minimum jednym pracownikiem o uprawnieniach rzecznika patentowego i o wykształceniu chemicznym. ? Minimum jednym pracownikiem o uprawnieniach rzecznika patentowego i stopniu naukowym doktora z dziedzin life science, w szczególności biotechnologii, chemii, medycyny lub farmacji. ? Minimum trzema pracownikami o uprawnieniach europejskiego rzecznika patentowego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Kryteria Kryteria Znaczenie Cena przedmiotu zamówienia 60,00 Czas odpowiedzi na konsultacje dotyczące możliwości objęcia ochroną nowych projektów 10,00 Doświadczenie zawodowe osób z uprawnieniami rzecznika patentowego w przygotowaniu zgłoszeń patentowych w procedurze krajowej, z zakresu biologii, biotechnologii, chemii, medycyny lub farmacji. 10,00 Doświadczenie zawodowe osób z uprawnieniami rzecznika patentowego w przygotowaniu zgłoszeń patentowych w procedurze PCT, z zakresu biologii, biotechnologii, chemii, medycyny lub farmacji. 20,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Kryteria Znaczenie Cena przedmiotu zamówienia 60,00 Czas odpowiedzi na konsultacje dotyczące możliwości objęcia ochroną nowych projektów 10,00 Doświadczenie zawodowe osób z uprawnieniami rzecznika patentowego w przygotowaniu zgłoszeń patentowych w procedurze krajowej z zakresu biotechnologii, chemii, medycyny lub farmacji. 10,00 Doświadczenie zawodowe osób z uprawnieniami rzecznika patentowego w przygotowaniu zgłoszeń patentowych w procedurze PCT z zakresu biotechnologii, chemii, medycyny lub farmacji. 20,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-01-31, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-02-04, godzina: 09:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: