Ogłoszenie

Budowa oświetlenia drogowego rozbudowanego o systemy sterownia odpowiadające technologii Smart City na ulicy Henryka III w Siechnicach gm....

dolnośląskie, Siechnice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540014344-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-01-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-011 Siechnice
Ulica
ul. Jana Pawła II
Nr telefonu
71 391 91 01
Email
zp@umsiechnice.pl
Strona www
www.siechnice.gmina.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540014344-N-2020 z dnia 24-01-2020 r.
Siechnice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 502935-N-2020
Data: 16/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Siechnic, Krajowy numer identyfikacyjny 93193512900000, ul. ul. Jana Pawła II  12, 55-011  Siechnice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 391 91 01, e-mail zp@umsiechnice.pl, faks 71 786 09 07.
Adres strony internetowej (url): www.siechnice.gmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data:2020-01-28, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być: Data:2020-01-30, godzina:10:45

 
drukuj ogłoszenie